humano в испанския речник на Оксфорд

Преводи за humano в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Вижте също: ser2, ser1, geografía

1. ser (seguido de adjetivos) ser expresses identity or nature as opposed to condition or state, which is normally conveyed by estar. The examples given below should be contrasted with those to be found in estar

3.1. ser (seguido de nombre, pronombre, sintagma nominal):

4. ser (con predicado introducido por 'de'):

¡es de un aburrido …! Esp inf
¡es de un aburrido …! Esp inf
it's such a bore …!
ser de lo que no hay inf

3. ser (sumar):

5. ser (usado para enfatizar):

6. ser:

8. ser en locs:

a no ser que + subj
how come? inf
como ser CSur
de no ser así form
de ser así form
no sea que o no vaya a ser que + subj
o séase inf
o séase inf
siendo así que o siendo que CSur

IV.ser1 VERB aux (en la formación de la voz pasiva)

Преводи за humano в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

humano в PONS речника

Преводи за humano в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Преводи за humano в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

humano Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文