guste в испанския речник на Оксфорд

Преводи за guste в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

1.1. gustar (+ me/te/le etc):

1.2. gustar (gustarle a algn + infin):

Phrases:

to like -ing Brit
Индивидуални преводни двойки

Преводи за guste в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

guste в PONS речника

Преводи за guste в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Преводи за guste в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

guste Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文