gordo в испанския речник на Оксфорд

Преводи за gordo в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

4. gordo inf (importante, serio):

to cause o make a scene inf
to kick up a fuss inf

I.gordo2 (gorda) El Gordo NOUN m (f)

Вижте също: El Gordo

Вижте също: Lotería Primitiva, Lotería Nacional

Преводи за gordo в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

gordo в PONS речника

Преводи за gordo в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Преводи за gordo в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
gordo, -a
(premio m ) gordo m

gordo Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文