etc в испанския речник на Оксфорд

Преводи за etc в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Преводи за etc в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
meal AGRIC, GASTR

etc в PONS речника

Преводи за etc в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Преводи за etc в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
faldones m pl (de un frac, etc.)

etc Примери от PONS речника (редакционно проверени)

faldones m pl (de un frac, etc.)
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文