enemigo в испанския речник на Оксфорд

Преводи за enemigo в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за enemigo в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

enemigo в PONS речника

Преводи за enemigo в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

II.enemigo (-a) <enemicísimo> NOUN m (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за enemigo в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
enemigo(-a) m (f)
enemigo(-a) m (f)
enemigo(-a) m (f) público, -a

enemigo Примери от PONS речника (редакционно проверени)

enemigo(-a) m (f) público, -a
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文