diez в испанския речник на Оксфорд

Преводи за diez в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Вижте също: cinco2, cinco1

I take (a) size five
I don't have a red cent Am inf
put it there! inf
give me five! inf
Индивидуални преводни двойки
me cagüen diez o la mar inf o vulgar slang
damn inf
me cagüen diez o la mar inf o vulgar slang
shit! vulg sl

Преводи за diez в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
tenner slang
tenner slang
tenner slang
diez verdes mpl AmS inf
tenner inf
tenner inf
sawbuck slang
sawbuck slang
son diez para las tres LatAm excluding RíoPl

diez в PONS речника

Преводи за diez в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Вижте също: ocho

Индивидуални преводни двойки
buck Am

Преводи за diez в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

diez Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文