dice в испанския речник на Оксфорд

Преводи за dice в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Вижте също: decir1

1. decir para ejemplos con complemento indirecto ver división

¿qué tal? ¿qué decís? RíoPl inf
¿qué tal? ¿qué decís? RíoPl inf
hi, what's up? Am inf

2. decir:

3.1. decir (transmitiendo órdenes, deseos, advertencias):

6. decir (sugerir, comunicar):

9. decir (opinar, pensar):

10. decir en locs:

¡digo! Esp inf, ¡qué calor hace! — ¡digo!
do you like it? — you bet I do! inf
do you like it? — I sure do! Am inf
el/la que te dije inf, hum
Индивидуални преводни двойки
my friend here says thatinf, hum

Преводи за dice в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

dice в PONS речника

Преводи за dice в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

1. decir (expresar):

diga [o dígame] TEL
Индивидуални преводни двойки

Преводи за dice в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

dice Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文