debe в испанския речник на Оксфорд

Преводи за debe в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

2. deber favor/visita/explicación:

1. deber (expresando obligación) (deber +  infin):

2.1. deber (expresando suposición, probabilidad) (deber ( de) +  infin):

1. deber (obligación):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за debe в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

debe в PONS речника

Преводи за debe в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Преводи за debe в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

debe Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文