cuestan в испанския речник на Оксфорд

Преводи за cuestan в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Вижте също: costar

3. costar (en esfuerzo):

3. costar (en esfuerzo):

Индивидуални преводни двойки
costar un riñón Esp inf

Преводи за cuestan в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

cuestan в PONS речника

Преводи за cuestan в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cuestan в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

cuestan Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to cost a packet inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文