cruzar в испанския речник на Оксфорд

Преводи за cruzar в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

1.2. cruzar (recíproco) (en un viaje, un camino):

Вижте също: brazo

1.1. brazo ANAT:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cruzar в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

cruzar в PONS речника

Преводи за cruzar в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cruzar в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to cross a cheque Aus, Brit

cruzar Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文