contra в испанския речник на Оксфорд

Преводи за contra в Испански»Английски речника

contra в PONS речника

Преводи за contra в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за contra в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

contra Примери от PONS речника (редакционно проверени)

contra Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文