asistencia в испанския речник на Оксфорд

Преводи за asistencia в Испански»Английски речника

asistencia pública domicilaria NOUN f (en España)

asistencia в PONS речника

Преводи за asistencia в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Преводи за asistencia в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

asistencia Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文