así в испанския речник на Оксфорд

Преводи за así в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

1. así (de este/ese modo):

4. así en locs:

así sea REL

Вижте също: asimismo

Индивидуални преводни двойки

Преводи за así в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

así в PONS речника

Преводи за así в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

1. así (de este modo):

Преводи за así в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
to go AWOL inf

así Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文