alta в испанския речник на Оксфорд

Преводи за alta в Испански»Английски речника

alta NOUN f con artículo masculino en el singular

Вижте също: hacienda

alta в PONS речника

Преводи за alta в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Преводи за alta в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки

alta Примери от PONS речника (редакционно проверени)

dar a alguien de alta MILIT

alta Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за alta в Испански»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文