aceite в испанския речник на Оксфорд

Преводи за aceite в Испански»Английски речника

aceite de linaza, aceite de lino LatAm NOUN m

aceite de soja, aceite de soya LatAm NOUN m

aceite в PONS речника

Преводи за aceite в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за aceite в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

aceite Примери от PONS речника (редакционно проверени)

aceite Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за aceite в Испански»Английски речника

aceite para máquinas refrigerantes

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文