San в испанския речник на Оксфорд

Преводи за San в Испански»Английски речника

Вижте също: santo1, santo, santo2

1. santo (persona):

why on earth? inf
darse de santos Mex inf

Вижте също: San

1. santo (persona):

why on earth? inf
darse de santos Mex inf

San в PONS речника

Преводи за San в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

santo (-a)
santo (-a)
santo (-a) (piadoso)

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за San в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

San Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文