¿dónde в испанския речник на Оксфорд

Преводи за ¿dónde в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

1.2. donde (con prep):

sigue donde mismo Chil inf
sigue donde mismo Chil inf

1. dónde:

donde2 PREP esp LatAm in some regions criticized

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ¿dónde в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

¿dónde в PONS речника

Преводи за ¿dónde в Испански»Английски речника (Отидете на Английски»Испански)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за ¿dónde в Английски»Испански речника (Отидете на Испански»Английски)

Индивидуални преводни двойки
...o donde sea

¿dónde Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文