1. 1 .
  κ.
 2. 2 .
  καβ
 3. 3 .
  καγ
 4. 4 .
  καδ
 5. 5 .
  καζ
 6. 6 .
  καη
 7. 7 .
  καθ
 8. 8 .
  και
 9. 9 .
  κακ
 10. 10 .
  καλα
 11. 11 .
  καλδ
 12. 12 .
  καλε
 13. 13 .
  καλη
 14. 14 .
  καλι
 15. 15 .
  καλκ
 16. 16 .
  καλλ
 17. 17 .
  καλμ
 18. 18 .
  καλν
 19. 19 .
  καλο
 20. 20 .
  καλπ
 21. 21 .
  καλσ
 22. 22 .
  καλτ
 23. 23 .
  καλυ
 24. 24 .
  καλφ
 25. 25 .
  καλω
 26. 26 .
  καμ
 27. 27 .
  καν
 28. 28 .
  καο
 29. 29 .
  καπ
 30. 30 .
  καρα
 31. 31 .
  καρβ
 32. 32 .
  καργ
 33. 33 .
  καρδ
 34. 34 .
  καρε
 35. 35 .
  καρθ
 36. 36 .
  καρι
 37. 37 .
  καρκ
 38. 38 .
  καρμ
 39. 39 .
  καρν
 40. 40 .
  καρο
 41. 41 .
  καρπ
 42. 42 .
  καρσ
 43. 43 .
  καρτ
 44. 44 .
  καρυ
 45. 45 .
  καρφ
 46. 46 .
  καρχ
 47. 47 .
  καρω
 48. 48 .
  κας
 49. 49 .
  κασ
 50. 50 .
  κατ'
 51. 51 .
  καταβ
 52. 52 .
  καταγ
 53. 53 .
  καταδ
 54. 54 .
  καταζ
 55. 55 .
  καταθ
 56. 56 .
  καται
 57. 57 .
  κατακ
 58. 58 .
  καταλ
 59. 59 .
  καταμ
 60. 60 .
  καταν
 61. 61 .
  καταξ
 62. 62 .
  καταπ
 63. 63 .
  καταρ
 64. 64 .
  κατασ
 65. 65 .
  κατατ
 66. 66 .
  καταυ
 67. 67 .
  καταφ
 68. 68 .
  καταχ
 69. 69 .
  καταψ
 70. 70 .
  κατε
 71. 71 .
  κατη
 72. 72 .
  κατι
 73. 73 .
  κατο
 74. 74 .
  κατρ
 75. 75 .
  κατσ
 76. 76 .
  κατω
 77. 77 .
  καυ
 78. 78 .
  καφ
 79. 79 .
  καχ
 80. 80 .
  καψ
 81. 81 .
  κβ
 82. 82 .
  κεδ
 83. 83 .
  κει
 84. 84 .
  κεκ
 85. 85 .
  κελ
 86. 86 .
  κεν
 87. 87 .
  κεπ
 88. 88 .
  κερ
 89. 89 .
  κεσ
 90. 90 .
  κετ
 91. 91 .
  κεφ
 92. 92 .
  κεχ
 93. 93 .
  κη
 94. 94 .
  κι
 95. 95 .
  κλα
 96. 96 .
  κλε
 97. 97 .
  κλη
 98. 98 .
  κλι
 99. 99 .
  κλο
 100. 100 .
  κλυ
 101. 101 .
  κλω
 102. 102 .
  κν
 103. 103 .
  κοα
 104. 104 .
  κοβ
 105. 105 .
  κογ
 106. 106 .
  κοζ
 107. 107 .
  κοι
 108. 108 .
  κοκ
 109. 109 .
  κολ
 110. 110 .
  κομ
 111. 111 .
  κον
 112. 112 .
  κοο
 113. 113 .
  κοπ
 114. 114 .
  κορ
 115. 115 .
  κοσ
 116. 116 .
  κοτ
 117. 117 .
  κουα
 118. 118 .
  κουβ
 119. 119 .
  κουδ
 120. 120 .
  κουζ
 121. 121 .
  κουι
 122. 122 .
  κουκ
 123. 123 .
  κουλ
 124. 124 .
  κουμ
 125. 125 .
  κουν
 126. 126 .
  κουπ
 127. 127 .
  κουρ
 128. 128 .
  κουσ
 129. 129 .
  κουτ
 130. 130 .
  κουφ
 131. 131 .
  κοφ
 132. 132 .
  κοχ
 133. 133 .
  κοψ
 134. 134 .
  κρα
 135. 135 .
  κρε
 136. 136 .
  κρη
 137. 137 .
  κρι
 138. 138 .
  κρο
 139. 139 .
  κρυ
 140. 140 .
  κρω
 141. 141 .
  κτ
 142. 142 .
  κυα
 143. 143 .
  κυβ
 144. 144 .
  κυδ
 145. 145 .
  κυη
 146. 146 .
  κυκ
 147. 147 .
  κυλ
 148. 148 .
  κυμ
 149. 149 .
  κυν
 150. 150 .
  κυο
 151. 151 .
  κυπ
 152. 152 .
  κυρ
 153. 153 .
  κυσ
 154. 154 .
  κυτ
 155. 155 .
  κυψ
 156. 156 .
  κυω
 157. 157 .
  κω

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文