променлива в PONS речника

Преводи за променлива в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

промѐнлив|а <-ата, -и> СЪЩ ж МАТ, ИНФОРМ

променлѝв (-а) <-и> ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за променлива в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки
veränderlich MAT, METEO

променлива Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文