възможностите в PONS речника

Преводи за възможностите в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

възмо̀жност <-та̀, -и> СЪЩ ж

1. възможност (удобен случай):

?

Преводи за възможностите в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

възможностите Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文