аристократичен в PONS речника

Преводи за аристократичен в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

аристократѝч|ен (-на)

аристократичен (-а):

Преводи за аристократичен в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

аристократичен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文