„управление” в PONS речника

Преводи за „управление” в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

управлѐни|е <-я> СЪЩ ср

1. управление (управляване, ръководство):

2. управление и ИНФОРМ (на превозно средство, машина и др.):

бѝзнес управлѐние СЪЩ ср без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за „управление” в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

„управление” Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文