„сив“ в PONS речника

Преводи за „сив“ в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

сив (сѝва) <сѝви> сѝво ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за „сив“ в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

„сив“ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文