„ножица“ в PONS речника

Преводи за „ножица“ в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

но̀жиц|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за „ножица“ в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

„ножица“ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文