стотинки в PONS речника

Преводи за стотинки в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за стотинки в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

стотинки Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文