себестойност“ в PONS речника

Преводи за себестойност“ в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

себесто̀йност <-та̀, -и> СЪЩ ж ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за себестойност“ в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

себестойност“ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文