сателит в PONS речника

Преводи за сателит в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

сателѝт <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за сателит в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

сателит Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文