самостоятелен в PONS речника

Преводи за самостоятелен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

самостоя̀тел|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за самостоятелен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

самостоятелен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文