прогноза в PONS речника

Преводи за прогноза в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

прогно̀з|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за прогноза в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

прогноза Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文