Преводи за припознавам се в bg»Английски речника

се кратка форма от себе си

Вижте също: сѐбе си

сѐбе си МЕСТ възвр-лич , вин

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文