прилягам в PONS речника

Преводи за прилягам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

приля̀гам нсв, прилѐгна св VERB нпрх

Индивидуални преводни двойки

Преводи за прилягам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

прилягам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文