прага в PONS речника

Преводи за прага в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

праг <пра̀гът, пра̀гове, бр: пра̀га> СЪЩ м

2. праг ЮР, ИКОН (към нщ настъпващо):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за прага в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

прага Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文