потенциален в PONS речника

Преводи за потенциален в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за потенциален в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

потенциален Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文