отбелязвам в PONS речника

Преводи за отбелязвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

отбеля̀звам нсв, отбелѐжа св VERB прх

Индивидуални преводни двойки

Преводи за отбелязвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

отбелязвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文