особен в PONS речника

Преводи за особен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

осо̀бен (-а) <-и> ПРИЛ

1. особен (различен, странен):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за особен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

особен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文