крѝва в PONS речника

Преводи за крѝва в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

крѝв|а <-ата, -и> СЪЩ ж ИКОН, ИНФОРМ, МАТ

крив (крѝва) <крѝви> крѝво ПРИЛ

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за крѝва в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

крѝва Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文