ключ“ в PONS речника

Преводи за ключ“ в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ключ <клю̀чът, клю̀чове, бр: клю̀ча> СЪЩ м

Преводи за ключ“ в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

ключ“ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文