класификация в PONS речника

Преводи за класификация в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

класифика̀ци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за класификация в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

класификация Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文