излизаме в PONS речника

Преводи за излизаме в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.излѝзам нсв, изля̀за нсв VERB нпрх

II.излѝзам нсв, изля̀за нсв VERB безл (оказва се)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за излизаме в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

излизаме Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文