Преводи за „забъркам“ в български » английски речника (Отидете на английски » български)

I . забъ̀рквам нсв, забъ̀ркам св VERB прх

III . забъ̀рквам нсв, забъ̀ркам св VERB рефл

забърквам забърквам се:

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文