дружествата в PONS речника

Преводи за дружествата в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за дружествата в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

дружествата Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文