Преводи за ден-два в Английски»bg речника

a2 [ə, stressed eɪ ] indef art before consonant, an [ən, stressed æn ] before vowel

1. a (not specified):

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文