гаден в PONS речника

Преводи за гаден в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за гаден в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

гаден Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文