водач в PONS речника

Преводи за водач в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

вода̀ч <-ът, -и> СЪЩ м, вода̀чк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Преводи за водач в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

водач Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文