бельо в PONS речника

Преводи за бельо в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

бельо̀ СЪЩ ср без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за бельо в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

бельо Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文