абонаментите в PONS речника

Преводи за абонаментите в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

абонамѐнт <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ИНФОРМ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за абонаментите в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

абонаментите Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文