УНГ в PONS речника

Преводи за УНГ в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Вижте също: нос, гъ̀рло

нос <носъ̀т, носовѐ, бр: но̀са> СЪЩ м

1. нос (на човек, животно):

Phrases:

Преводи за УНГ в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

УНГ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文