Нова в PONS речника

Преводи за Нова в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

нов (но̀ва) <но̀ви> но̀во ПРИЛ

3. нов (непознат, неизвестен):

Phrases:

Но̀ва Гвинѐя ГЕОГР

Но̀ва Зела̀ндия СЪЩ ж ГЕОГР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Нова в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Нова Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文