Международен в PONS речника

Преводи за Международен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

междунаро̀д|ен (-на)

международен -но <-ни> ПРИЛ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Международен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Международен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文