Денят в PONS речника

Преводи за Денят в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ден <деня̀т, дни, бр: дѐна> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за Денят в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Денят Примери от PONS речника (редакционно проверени)

(as) fine as the day is, …

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文